Iedereen is Bijzonder

Steun ons

Uw donatie zorgt ervoor dat alleengaande mensen in Oegstgeest samen met anderen aan tafel kunnen.

Met bijzondere mensen aan tafel

Woont U in Oegstgeest, bent u meestal alleen of vindt U het gewoon gezellig om met andere bijzondere mensen te eten,
dan bent U van harte welkom aan tafel!

Zo lang de maatregelen het toestaan, eten wij samen aan een lange tafel.

Hoe doet U mee?
Reserveer uw plekje door Wessel (Eijkman) te bellen op 06 42 24 54 70 of mail hem op wessel.eijkman@mangoconsult.nl of Rineke (Schwencke) op rinekeschwencke@gmail.com
 
Lokatie
De lange tafel staat aan de Groenhoevelaan 13 in Oegstgeest. We beginnen om 18 uur en eten tot ongeveer 20.30, maar daarna wordt het gesprek meestal juist nog gezelliger!

Agenda
De volgende maaltijd staat gepland op:

dinsdag 26 september 2023 tijdens de week van Oegstgeest Ontmoet.

Zit u meestal alleen aan tafel, dan dagen wij u uit om iemand anders, die gewoonlijk ook alleen eet te vragen om met u mee te gaan om samen bij Iedereen is Bijzonder van het diner te komen genieten!

We zien ernaar uit u te verwelkomen. Het aantal plekken is beperkt, reserveer daarom snel uw plekje.

Tijdens de tweede corona-golf brachten we op zaterdag maaltijden naar de mensen thuis.


Stukje geschiedenis van IiB

In de zomer van 2019 had Wessel een aantal gesprekken met een man die zichzelf erg eenzaam noemde en dacht toen: ‘het is toch niet nodig dat iemand zich zo moet voelen in ons mooie dorp!’ Wessel besloot zijn huis iedere twee weken open te zetten en mensen aan tafel uit te nodigen. Dat liep geweldig. Al gauw kwamen er zo’n 20 mensen samen aan tafel: mannen en vrouwen, ouderen (tot 93) en jongeren (vanaf 23), burgers, boeren en buitenlui. Wel bijna allemaal mensen die normaal alleen met hun bordje voor de tv zaten. Er zijn achter elkaar zo’n 15 maaltijden aan de lange tafel geweest. Een stukje uitleg is te vinden in de video.

Toen Corona half maart 2020 losbarstte, besloot het IiB-Comité iedere drie dagen maaltijden naar oudere en/of kwetsbare mensen thuis te brengen. Allemaal drie-gangen-maaltijden warm aangeleverd. Zo’n 25 keer. In de zomer van 2020 zijn er nog een 10-tal maaltijden buiten geweest -netjes op 1,5 meter afstand- en een aantal maaltijden binnen met groepjes van toegestane grootte: 6, 4, 2 en daarna even niet. 

In oktober 2020 was Corona weer heel erg geworden en sloeg het alleen-zijn met het donker-worden weer verder toe. Het IiB-Comité besloot opnieuw maaltijden aan te bieden. Sietske Steenbergen (sociaal makelaar voor de Gemeente Oegstgeest) kwam toen met het idee om bijzondere mensen te suggereren/stimuleren om samen met een andere alleengaande te eten. Daar droegen we als ‘Iedereen is Bijzonder’ graag aan bij… totdat we nu weer samen aan tafel kunnen. In de periode van oktober 2020 tot juni 2021 zijn er zo’n 40 zaterdag-maaltijden geweest en hebben alle bijzondere mensen er wel eens voor gekozen om met z’n tweeën samen aan tafel te zitten.

Inmiddels (augustus/september 2021) mogen we weer samen aan een lange tafel en doen we dat weer… omdat het zo gezellig is!

Waarom de naam ‘Iedereen is Bijzonder’? Ach, u weet wel, als je open staat voor het verhaal van de ander en echt luistert, dan hoor je al snel het bijzondere verhaal van die ander, het verdriet/de vreugde, de uitdagingen en dan weet je, hij/zij is bijzonder, net als ik.

Wie zijn wij?

Wij zijn een groepje mensen -inmiddels vrienden- uit Oegstgeest.

Het IiB-Comité bestaat uit Ruslan Kakora, Wendy van den Berge, Rineke Schwencke en Wessel Eijkman (van links naar rechts op de foto hier boven). Amateurkoks zijn Aad den Heijer, Gabie Devaney, René Kokke, Rineke Schwencke, Soheila, Wendy van de Berge, Wessel Eijkman en Wijnand Gabeler. Maaltijden werden in Corona-tijd weggebracht door Ruslan Kakora en tot 7 andere bijzondere mensen. Monique van der Gaag -onze blije bloemiste- is ook lid van het team. Al in de Corona-tijd verraste ze ons met bloemetjes. Sinds we weer aan een lange tafel samen mogen eten, zet ze bijzondere bloemstukken op tafel. Inmiddels deed ze dit al zo’n veertig keer. 

Hoe doen we dit?

Iedereen is Bijzonder wordt georganiseerd in de context van www.REDCAPA.nl, een erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI). De gratis maaltijden zijn mogelijk dankzij donaties van betrokken bijzondere burgers van Oegstgeest maar ook dankzij de RABOBank, Zorg en Zekerheid, www.haella.nl, www.MANGOConsult.nl en soms komen we in de Oegstgeester Courant

Maaltijden voor 20 à 30 personen kosten typisch ongeveer Euro 100. Wilt u een hele of een halve maaltijd doneren of gewoon een paar bordjes, dan is uw gift welkom via het donatieformulier of:

NL39 INGB 000 290 41 77
t.n.v. Stichting REDCAPA Internationaal, Oegstgeest
Onder vermelding van: ‘Iedereen is Bijzonder’

‘Zo ging het in 2019’